Strona główna

Plenerowe miejsce spotkań w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-05-12

Plenerowe miejsce spotkań w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin w celu stworzenia plenerowego miejsca spotkań mieszkańców" to tytuł projektu zrealizowanego w 2013r a współfinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Całkowity koszt inwestycji to 44 763,65 zł. dofinansowanie ze środków UE: 25 000,00 zł

W ramach projektu wykonano i zamontowano wiatę drewnianą na fundamentach betonowych, wykonano nawierzchnię z kruszywa wraz z obrzeżem betonowym.

Prace ziemne, wbudowanie obrzeży betonowych, nawierzchnię z kruszywa oraz nasadzenie drzew wykonali we własnym zakresie mieszkańcy Dobrocina.

Beneficjent: Gmina Dzierżoniów, ul.Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Plenerowe miejsce spotkań w Dobrocinie

Plenerowe miejsce spotkań w DobrociniePlenerowe miejsce spotkań w Dobrocinie
powrót do poprzedniej strony