Strona główna

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Dobrocin

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-05-09

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Dobrocin

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 06.05.2014r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 12 w Świdnicy podpisano umowę na wykonanie zadania pn: "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW".

Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Koszt zadania wynosi 3.048.081,39 zł. i obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogowej - warstwy bitumicznej, wraz z robotami towarzyszącymi, na drogach o łącznej długości 4,47 km.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 15.09.2015r.

powrót do poprzedniej strony