Strona główna

Rozpoczęła się budowa dróg w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-02-07

Rozpoczęła się budowa dróg w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Po zakończeniu projektu scalenia gruntów miejscowości Dobrocin realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 nadszedł najbardziej oczekiwany przez rolników moment, czyli rozpoczęcie prac poscaleniowych.

W ramach tych prac zostaną m.in. wybudowane i przebudowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości 12,23 km. Ponadto zostaną wykonane zadrzewienia na długości 4,5 km oraz 4 miejsca rekreacyjne.

Wszystkie nowe drogi będą posiadały nawierzchnie asfaltową, a wzdłuż ich krawędzi będą wykonane rowy odwadniające. Fragment jednej z dróg, przebiegający przez teren objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostanie wykonany z kostki granitowej.

Obecnie prowadzone są prace geodezyjne polegające na wytyczaniu granic dróg w terenie.

Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat dróg transportu rolnego oraz mapę z układem nowej sieci dróg transportu rolnego.

Przykładowe wytyczenie nowych granic drogi - kolor czerwony, istniejąca droga - kolor różowy Rozpoczęła się budowa  dróg w DobrociniePrzekrój poprzeczny drogi
powrót do poprzedniej strony