Strona główna

Nabór kandydatów do robót publicznych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-01-20

Nabór kandydatów do robót publicznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że Gmina Dzierżoniów w roku 2014 będzie organizowała roboty publiczne.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  • długotrwale bezrobotni albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

Preferowane będą osoby, które wcześniej nie były zatrudnione w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w ramach robót publicznych. Osoby spełniające powyższe kryteria zachęcamy do składania podań o przyjęcie do pracy.

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w terminie do 14 lutego 2014r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 74 8325684 lub 74 8325686.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/ - / Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony