Strona główna

Adaptacja sześciu pomieszczeń na sale komputerowe w budynkach na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-11-28

Adaptacja sześciu pomieszczeń na sale komputerowe w budynkach na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 18.11.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Adaptacja sześciu pomieszczeń na sale komputerowe w budynkach na terenie Gminy Dzierżoniów - Etap II".

W filii Biblioteki Publicznej w Roztoczniku oraz świetlicy wiejskiej w Nowiźnie wykonano następujące prace:

  1. Roboty rozbiórkowe.
  2. Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie.
  3. Podłogi z płytek ceramicznych.
  4. Instalację wodno-kanalizacyjną.
  5. Instalacje elektryczne.

Inwestycję wykonano w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów", działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach POIG nr Projektu POIG.08.03.00-02-059/12.

Dofinansowanie inwestycji wyniosło 100%. Koszt zadania 21.058,81 zł brutto.

Adaptacja sześciu pomieszczeń na sale komputerowe w budynkach na terenie Gminy DzierżoniówAdaptacja sześciu pomieszczeń na sale komputerowe w budynkach na terenie Gminy DzierżoniówAdaptacja sześciu pomieszczeń na sale komputerowe w budynkach na terenie Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony