Strona główna

Gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-07-10

Gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

W najbliższych dniach właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych otrzymają pisemną informację o wysokości oraz terminach płatności za odbiór odpadów.

Podany w niej będzie przypisany do każdego budynku numer konta, na które właściciele lub zarządcy nieruchomości będą wpłacać opłaty. W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej informacja o wysokości opłat i numerze konta dotyczyć będzie całego budynku (nie poszczególnych lokali) i będzie skierowana do zarządców lub osób sprawujących zarząd nad nieruchomością.

Do przekazanego przez ZGPD7 pisma dołączona będzie także informacja o postępowaniu z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców, w tym o sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dzierżoniów. Doręczenie ok. dwóch tysięcy pism potrwa przez najbliższe dwa tygodnie. Gotówkowe wpłaty za odbiór odpadów przyjmowane będą bez dodatkowych opłat przez Bank PKO SA. znajdującym się w dzierżoniowskim rynku.

Pierwszy rachunek za odbiór odpadów (za lipiec i sierpień) trzeba będzie uregulować do 20 sierpnia br. Przypominamy, że opłata za odbiór i unieszkodliwianie odpadów za jednego mieszkańca wynosi w Gminie Dzierżoniów 10 zł 50 gr w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki. Bez segregacji stawka wynosi 13 zł.

Informacje o gospodarce odpadami w Gminie Dzierżoniów udzielane są przez pracowników ZGPD7, tel. 74-831-50-02 oraz dostępne na stronie www.zgpd7.pl.

powrót do poprzedniej strony