Strona główna

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-07-04

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

To tytuł projektu realizowanego od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Na terenie gminy Dzierżoniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów - Wnioskodawca.

Projekt skierowany jest do 6 osób ( 5 K,1 M ) bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja osób bezrobotnych z terenu gminy Dzierżoniów w roku 2013 poprzez realizację kontraktów socjalnych.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci :

  1. Bezpłatnych szkoleń
    • podstawy obsługi komputera
    • skuteczna autoprezentacja
    • szkolenia zawodowe
  2. Programu wsparcia doradcy zawodowego
  3. Programu wsparcia psychologa
  4. Pomocy finansowej

Rekrutacja :

Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, telefon: 74 832 56 63, 74 832 56 64 w terminie do 13 lipca 2013 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja aktywnej integracji Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

powrót do poprzedniej strony