AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-30

Webinarium dla rolników

grafika-Webinarium dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

Webinarium dla rolników
2023-01-30

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Głównymi tematami minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów było rolnictwo i ochrona zabytków na terenie naszej gminy. Obrady odbyły się w czwartek 26 stycznia.

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2023-01-27

Informacja z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Dzierżoniów

grafika-Informacja z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Dzierżoniów

W dniach od 10 stycznia do 20 stycznia 2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 504/108/22 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Byszów, Dobrocinek, Jodłownik, Józefówek, Kietlice, Kołaczów, Marianówek, Myśliszów i Wiatraczyn w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości oraz z mieszkańcami miejscowości Dębowa Góra w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami miejscowości.

Informacja z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Dzierżoniów
2023-01-27

Uwaga! Zamknięta droga Kietlice - Ostroszowice

Uwaga! Zamknięta droga Kietlice - Ostroszowice

Ze względu na intensywne opady śniegu oraz marznącego deszczu na odcinku drogi powiatowej 3004D Kietlice-Ostroszowice dochodzi do łamania się gałęzi drzew przydrożnych pod ciężarem śniegu i lodu. W związku z powyższym droga na tym odcinku w dniu 27.01.2023r. od godz. 14:30 zostanie zamknięta do odwołania.

2023-01-26

OES TEAM w Urzędzie Gminy

grafika-OES TEAM w Urzędzie Gminy

Członkowie Stowarzyszenia OES TEAM odwiedzili w czwartek 26 stycznia Urząd Gminy Dzierżoniów. W czasie spotkania z wójtem Markiem Chmielewskim podsumowano wydarzenia rajdowe organizowane na terenie gminy Dzierżoniów w roku ubiegłym oraz omówiono plany na rok 2023.

OES TEAM w Urzędzie Gminy
2023-01-24

Obowiązek odśnieżania chodników

grafika-Obowiązek odśnieżania chodników

Przypominamy, że właściciele posesji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz.2519 ze zm.) zapewniają utrzymanie czystości i porządku również poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodników) położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodników
2023-01-24

XXIV "Bukowińskie Spotkania" w gminie Dzierżoniów

grafika-XXIV "Bukowińskie Spotkania" w gminie Dzierżoniów

W sierpniu nasza gmina wraz z Powiatem Dzierżoniowskim będzie miała zaszczyt współorganizować jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie. W tegorocznej - XXXIV edycji "Bukowińskich Spotkań" będą uczestniczyli reprezentanci wielu bukowińskich nacji i różnorodnych nurtów folkloru.

XXIV "Bukowińskie Spotkania" w gminie Dzierżoniów
2023-01-24

"Mali kolędnicy" wystąpili w Kiełczynie

grafika-"Mali kolędnicy" wystąpili w Kiełczynie

20 stycznia 2023 r. pałac w Kiełczynie zamienił się w salę koncertową. Wystąpił w nim bowiem chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie powstały w ramach projektu Most The Music. Projekt realizuje Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta na zlecenie gminy Dzierżoniów.

"Mali kolędnicy" wystąpili w Kiełczynie
2023-01-20

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

grafika-Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 20.01.2023 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 162/26 położonej w Jodłowniku.

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku
2023-01-18

Raport podsumowujący konsultacje

grafika-Raport podsumowujący konsultacje

Gmina Dzierżoniów zakończyła konsultacje zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piława Dolna.

Raport podsumowujący konsultacje
2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów
2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów
2023-01-12

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

grafika-Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje o zmianie terminu polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 322, w sezonie 2022/23, organizowanego przez Koło Łowieckie Bażant z/s w Dzierżoniowie, które odbędzie się dnia 21 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych
2023-01-12

Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej

grafika-Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 12.01.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 2469/10, wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej
2023-01-11

Trenuj z wojskiem w ferie

grafika-Trenuj z wojskiem w ferie

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku i 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku realizują wspólnie projekt Ministerstwa Obrony Narodowej "Trenuj z wojskiem w ferie".

Trenuj z wojskiem w ferie
2023-01-11

Działki na sprzedaż w Piławie Dolnej

grafika-Działki na sprzedaż w Piławie Dolnej

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 11.01.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 2469/9, wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Działki na sprzedaż w Piławie Dolnej
2023-01-10

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

grafika-Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Dzięki współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami gmin i Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie doradztwa dla organizacji pozarządowych organizowane są konsultacje dla przedstawicieli trzeciego sektora prowadzone przez Fundację Merkury z Wałbrzycha.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych
2023-01-09

Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia

grafika-Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia

Przypominamy o obowiązku złożenia do końca stycznia 2023 r. oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu, zgodnie z założeniami, otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR".

Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia
2023-01-05

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

grafika-Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Rozeznanie potrzeb Seniorów w zakresie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II świadczenie usług "Opieki na odległość" w formie użytkowania "Opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa".

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023
2023-01-05

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

grafika-Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 05.01.2023 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 162/28 położonych w Jodłowniku.

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku
2023-01-03

Uwaga mieszkańcy Gminy Dzierżoniów

Uwaga mieszkańcy Gminy Dzierżoniów

Informujemy mieszkańców gminy Dzierżoniów, którzy posiadają zaświadczenia uprawniające do zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach, że w składzie opału firmy "Sam-Bud-Rol" przy ul. Andersa 6g w Dzierżoniowie prowadzona jest sprzedaż węgla typu "groszek". W najbliższym czasie, do ww. składu opału, planowane są dostawy węgla typu "orzech".

2023-01-03

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

grafika-Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 03.01.2023 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 162/11 położonych w Jodłowniku.

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku