AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-02-01

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

grafika-Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładających na wójta obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli, nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, w bieżącym roku na terenie gminy rozpoczną się kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków