AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-03-18

Najsłynniejszy torunianin

aktualności Gmina Dzierżoniów

15 marca 2013r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ostroszowicach odbyła się XII edycja Międzygminnego Konkursu Ortograficznego klas trzecich.

Wzięło w nim udział 17 uczniów z 10 szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Uczestnicy konkursu wyłonieni w eliminacjach gminnych i miejskich przyjechali do Ostroszowic wraz ze swoimi opiekunami by ubiegać się o laur Mistrza Ortografii.

Uczniowie pisali dyktando, wyjaśniali zasady pisowni, rozwiązywali krzyżówkę wpisując do niej wyrazy zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni. Ponieważ rok 2013r. został ogłoszony m.in. "Rokiem Kopernikańskim" motywem przewodnim wszystkich zadań konkursowych była postać astronoma.

Jury konkursu, w skład którego wchodzili opiekunowie uczniów, wyłoniło pięciu laureatów. Tegorocznym Mistrzem Ortografii została Martyna Dąbrowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku (opiekun Anna Filozof). Drugie miejsce zajęła Żaneta Działa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach (opiekun Alicja Najwer),trzecie miejsce przypadło Sebastianowi Rutowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach. Wyróżniono także Sylwię Ścisłowską z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku oraz Ryszarda Chereźniaka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie (opiekun Ewa Kowalczyk).

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci cenne nagrody książkowe ufundowane przez wójta gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego.

Opiekunom uczniów za trud włożony w ich przygotowanie do konkursu wręczono podziękowania w formie dyplomów.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Elżbieta Juziuk-Janicka nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach.

Uczestnicy XII edycji Międzygminnego Konkursu OrtograficznegoLaureaci XII edycji Międzygminnego Konkursu Ortograficznego
powrót do poprzedniej strony