AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-28

Bezpiecznych ferii!

Bezpiecznych ferii!

Wszystkim uczniom i nauczycielom gminnych placówek oświatowych życzę bezpiecznych, zdrowych i - pomimo trudnego okresu pandemii - radosnych ferii zimowych. Mam nadzieję, że te dwa wolne od nauki tygodnie pozwolą Wam wypocząć i naładować akumulatory przed kolejnymi miesiącami pracy. Dbajcie o siebie i swoich bliskich!

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski

2022-01-27

Ochotnicze straże pożarne z gminy Dzierżoniów z nowymi wozami

grafika-Ochotnicze straże pożarne z gminy Dzierżoniów z nowymi wozami

Do ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dzierżoniów trafiły wozy przekazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. W poniedziałek 24 stycznia w Ostroszowicach odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów.

Ochotnicze straże pożarne z gminy Dzierżoniów z nowymi wozami
2022-01-26

Działka rolna na sprzedaż w Książnicy

grafika-Działka rolna na sprzedaż w Książnicy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 26.01.2022 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działki nr 359/4 położonej w Książnicy.

Działka rolna na sprzedaż w Książnicy
2022-01-26

Działka rolna na sprzedaż w Mościsku

grafika-Działka rolna na sprzedaż w Mościsku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 26.01.2022 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działki nr 312 położonej w Mościsku.

Działka rolna na sprzedaż w Mościsku
2022-01-25

Z nami w Góry Sowie

grafika-Z nami w Góry Sowie

Czy na pewno dobrze znasz Góry Sowie? Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zaprasza do obejrzenia filmu, który promuje projekt "Z nami w Góry Sowie".

Z nami w Góry Sowie
2022-01-24

Działka rolna w Książnicy na sprzedaż

grafika-Działka rolna w Książnicy na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 21.01.2022 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działek nr 144/1 położonych w Książnicy.

Działka rolna w Książnicy na sprzedaż
2022-01-21

Ankieta dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

grafika-Ankieta dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów podejmuje działania na rzecz poprawy stanu budynków i pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach. Ma to związek ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

Ankieta dla mieszkańców gminy Dzierżoniów
2022-01-20

Ważne! Nowe obowiązki organizacji pozarządowych

grafika-Ważne! Nowe obowiązki organizacji pozarządowych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jak w praktyce realizować nowy obowiązek? Zapraszamy do zapoznania się z informacją portalu ngo.pl.

Ważne! Nowe obowiązki organizacji pozarządowych
2022-01-19

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych

grafika-Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych

Dzierżawa gruntów rolnych jest jedną z form gospodarowania nieruchomościami gminy. Zasady wydzierżawiania uzależnione są od wielkości gruntu oraz długości okresu dzierżawy.

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych
2022-01-19

Wsparcie finansowe dla uzdolnionych sportowców

grafika-Wsparcie finansowe dla uzdolnionych sportowców

Gmina Dzierżoniów od wielu lat wspiera młodych sportowców, przyznając stypendia za specjalne osiągnięcia. O tego rodzaju wsparcie finansowe można się ubiegać również w tym roku. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r.

Wsparcie finansowe dla uzdolnionych sportowców
2022-01-19

Działki rolne w Książnicy na sprzedaż

grafika-Działki rolne w Książnicy na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 19.01.2022 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek nr 355/10, 355/11 i 355/13 położonych w Książnicy.

Działki rolne w Książnicy na sprzedaż
2022-01-18

Nowy pojazd dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

grafika-Nowy pojazd dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 17 stycznia nastąpiło uroczyste przekazanie nowych pojazdów gaśniczych dla Komend Powiatowych PSP z terenu Dolnego Śląska, w tym średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie.

Nowy pojazd dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie
2022-01-18

Działki rolne w Książnicy na sprzedaż

grafika-Działki rolne w Książnicy na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 18.01.2022 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działek nr 355/4, 355/5 i 355/7 położonych w Książnicy.

Działki rolne w Książnicy na sprzedaż
2022-01-14

Teledysk Zespołu Śpiewaczy Ludowych Macieje

grafika-Teledysk Zespołu Śpiewaczy Ludowych Macieje

W Bukowcu w gminie Mysłakowice odbyła się w czerwcu 2021 roku 12. edycja cieszącego się dużą popularnością Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie dorobku muzyki ludowej z regionu Karkonoszy i Dolnego Śląska.

Teledysk Zespołu Śpiewaczy Ludowych Macieje
2022-01-14

Dzierżawa nieruchomości

grafika-Dzierżawa nieruchomości

W siedzibie Urzędu Gminy ul. Piastowska 1 został wywieszony od 14.01.2022r do 4.02.2022r wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Piława Dolna.

Dzierżawa nieruchomości
2022-01-12

Kolejna szansa dla przedsiębiorców, chcących podjąć działalność gospodarczą

grafika-Kolejna szansa dla przedsiębiorców, chcących podjąć działalność gospodarczą

Informujemy, że Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" działające na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna i Sobótka ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na podejmowanie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w terminie od 10 stycznia do 7 lutego 2022 r.

Kolejna szansa dla przedsiębiorców, chcących podjąć działalność gospodarczą
2022-01-10

Wizyta w Komendzie PPSP w Dzierżoniowie

grafika-Wizyta w Komendzie PPSP w Dzierżoniowie

5 stycznia 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Tematem spotkania była między innymi współpraca samorządu gminy z Komendą PSP oraz jednostkami OSP.

Wizyta w Komendzie PPSP w Dzierżoniowie
2022-01-05

I miejsce Żłobka Gminnego "Sudeckie Skrzaty" w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

grafika-I miejsce Żłobka Gminnego "Sudeckie Skrzaty" w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

Promocja literatury, propagowanie instytucji opieki nad dziećmi, rozwijanie wrażliwości literackiej, inwencji twórczej i kreatywności oraz promocja czytelnictwa - to główne cele konkursu literackiego skierowanego do pracowników żłobków i klubów dziecięcych, zorganizowanego przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

I miejsce Żłobka Gminnego "Sudeckie Skrzaty" w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
2022-01-03

Urząd Gminy Dzierżoniów nieczynny 7 stycznia

Urząd Gminy Dzierżoniów nieczynny 7 stycznia

W piątek 7 stycznia Urząd Gminy Dzierżoniów będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów, 7 stycznia będzie dla pracowników urzędu dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 stycznia (Nowy Rok).

2022-01-03

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

grafika-Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna