AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-09-22

Oferta złożona w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona w trybie art. 19a<br />
<br />

21 września 2021 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem Jezus w Kiełczynie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Nic miłości nie pokona - koncert na rzecz renowacji zabytkowego Sanktuarium w Kiełczynie".

Oferta złożona w trybie art. 19a<br />
<br />
2021-09-22

Oferta złożona w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona w trybie art. 19a

21 września 2021 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej (część I) we wsi Owiesno poprzez zakup masztów oświetleniowych na boisko sportowe".

Oferta złożona w trybie art. 19a