AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-30

Środki na budowę nowego kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy

grafika-Środki na budowę nowego kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy

Gmina Dzierżoniów otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 2 585 645 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację nieefektywnej oczyszczalni ścieków w Jodłowniku i budowę nowego kolektora sanitarnego z Jodłownika przez Józefówek do oczyszczalni w Bielawie.

Środki na budowę nowego kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy
2021-03-30

Wstępne Konsultacje Rynkowe

grafika-Wstępne Konsultacje Rynkowe

Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach".

Wstępne Konsultacje Rynkowe