AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-04

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

grafika-Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu rolnika.

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku
2021-02-04

Na sprzedaż działki w Uciechowie

grafika-Na sprzedaż działki w Uciechowie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów od 04.02.2021 r. do 25.02.2021 r. została wywieszona informacja o wykazie działek nr 142/1, 142/2, 142/4 położonych w obrębie Uciechów przeznaczonych do sprzedaży.

Na sprzedaż działki w Uciechowie