AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-11-10

Oferta złożona w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona w trybie art. 19a

9 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Dobrocin w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej LKS Dobrocin".

Oferta złożona w trybie art. 19a
2020-11-10

Nowe wyposażenie sal wiejskich

grafika-Nowe wyposażenie sal wiejskich

Regionalny program Odnowa Dolnośląskiej Wsi to instrument wsparcia obszarów wiejskich, który został wprowadzony w 2009 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Gmina Dzierżoniów co roku korzysta z możliwości dofinansowania różnego rodzaju zadań, które pozytywnie wpływają na jakość życia mieszkańców i stymulują rozwój lokalnych społeczności.

Nowe wyposażenie sal wiejskich
2020-11-10

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów 10.11.2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Ostroszowice, Mościsko i Dobrocin, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy