AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-10

Dbajmy o czystość dróg

grafika-Dbajmy o czystość dróg

Jesień to czas, kiedy rolnicy wywożą z pól płody rolne i uprawiają je pod zasiew. Pojazdy używane w polu bardzo często pozostawiają za sobą niebezpieczne warstwy błota, które naniesione na jezdnię stanowią duże niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, apelujemy do rolników prowadzących prace polowe na terenie gminy Dzierżoniów o niezaśmiecanie nawierzchni dróg.

Dbajmy o czystość dróg
2020-09-10

Życzenia Dożynkowe Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Życzenia Dożynkowe Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej

"Dożynki to czas wspólnego dzielenia się zbiorami i celebrowania tradycji. Oby ograniczenia spowodowane pandemią, z którymi zmaga się cały świat, nie odebrały nam rolnikom radości i satysfakcji w tym ważnym dla nas okresie" - pisze w liście do rolników Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala.