AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-14

Uwaga, możliwe obniżenie ciśnienia wody

Uwaga, możliwe obniżenie ciśnienia wody

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej we wtorek 21 maja 2019 r. od 8:00 do 20:00 we Włókach, Tuszynie, Kiełczynie, Jędrzejowicach i Książnicy może nastąpić obniżenie ciśnienia wody, a także zabarwienie jej związkami żelaza. Po wyłączeniu WiK dokona płukania sieci wodociągowej.

2019-05-14

Oferta złożona w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona w trybie art. 19a

13 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Owiesno poprzez zakup i montaż trybun przy boisku piłkarskim".

Oferta złożona w trybie art. 19a