AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-01

Informacja Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Informacja Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski przypomina właścicielom gruntów i innych nieruchomości o odpowiedzialności za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, także w przypadku, gdy teren lub obiekt jest dzierżawiony.

Informacja Wojewody Dolnośląskiego