Strona główna

Osoby skazane poprawiają ochronę przeciwpowodziową rzeki Piława

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-12-11

Osoby skazane poprawiają ochronę przeciwpowodziową rzeki Piława

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pod koniec listopada 2012 zakończono prace konserwacyjne rozpoczęte w czerwcu br. na rzece Piława. Prace udało się przeprowadzić dzięki porozumieniu trzech instytucji: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach porozumienia Areszt Śledczy oddelegował grupę 10 więźniów, którzy nieodpłatnie wykonywali prace konserwacyjne, Gmina Dzierżoniów zapewniła nadzór i sprzęt niezbędny do realizacji zadania oraz posiłki dla skazanych, natomiast RZGW przekazał środki finansowe w wysokości 30 000 zł. Owocem współpracy było przeprowadzenie konserwacji rzeki Piława na długości 7400mb przebiegającej przez Gminę Dzierżoniów, polegającej na wycince drzew, krzewów rosnących w korycie rzeki i wykoszeniu porostów ze skarp cieku. Ponadto w ramach przekazanych środków przez RZGW w połowie listopada zostały usunięte przez firmę zewnętrzną powstałe namuliska i zatory przy trzech najbardziej wymagających tego mostach.

Zrealizowanie inwestycji nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie mieszkańców, którzy czynnie uczestniczyli w prowadzonych pracach. Dzięki nim, linia brzegowa rzeki oczyszczona została z drzew utrudniających przepływ wody co znacznie przyczyni się do polepszenia przepływu wody podczas nawalnych opadów i roztopów.

Wartość wykonanych prac wyceniono na kwotę 139.560,99zł.

Osoby skazane  poprawiają ochronę przeciwpowodziową rzeki PiławaOsoby skazane  poprawiają ochronę przeciwpowodziową rzeki Piława
powrót do poprzedniej strony