AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-09-05

Wyjazd gminnych liderów.

aktualności Gmina Dzierżoniów

W celu przybliżenia animatorom i liderom ze swojego terenu ideę społecznej aktywności, gmina Dzierżoniów zorganizowała dla 31 liderów poglądowy wyjazd na teren województwa opolskiego w dniu 31 sierpnia.

Celem podróży studyjnej było zapoznanie uczestników z procesem odnowy wsi w zakresie organizacji programu, form działania społeczności lokalnych i uzyskiwanych efektów oraz gminnych i regionalnych mechanizmów wspierania aktywności społeczności lokalnych. Animatorzy z gminy Dzierżoniów mogli zapoznać się z największymi osiągnięciami w zakresie realizacji programu odnowy wsi w takich miejscowościach jak Karczów obok Dąbrowy ( tu powstało Lokalne Centrum Rekreacyjne), Skorogoszcz (gdzie przebudowano park i zaadaptowano wieżę ciśnień w ramach prywatnego projektu odnowy wsi) czy Łosiów (tutaj zagospodarowano „Górę Miłości”, poprzez urządzenie ścieżki rowerowej, odtworzenie zniszczonych gatunków roślin, oznakowanie pomników przyrody). Natomiast w Krzyżowicach uczestnicy wyjazdu zapoznali się z rolą Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic oraz z zasadami działalności Centrum Aktywności Wiejskiej.

Kort tenisowy LZS - Karczów
Zabytkowa wieża ciśnień Skorogoszcz
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Łosiowie
"Góra miłości" - Łosiów

powrót do poprzedniej strony