AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-10-15

Wymiana dachu w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 05.09.2012r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Remont dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców Uciechowa", zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej nr 1 w Uciechowie.

Zakres robót obejmował:

  1. Wykonanie robót rozbiórkowych.
  2. Wykonanie robót ciesielskich.
  3. Wykonanie schodów rozkładanych poddasza.
  4. Wykonanie robót dekarskich.
  5. Wykonanie obróbek blacharskich.
  6. Przemurowanie kominów.
  7. Wykonanie instalacji odgromowej.

Inwestycja współfinansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Koszt zadania wyniósł 84.361,19 zł. brutto, w tym kwota otrzymanej pomocy 56.831,00 zł.

Wymiana dachu w Uciechowie Wymiana dachu w Uciechowie Wymiana dachu w Uciechowie
powrót do poprzedniej strony