AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-10-02

Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Kłodzku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w Kłodzku zapewnia równomierny dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym, świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwości wsparcia w ramach w/w Programu między innymi w zakresie priorytetów, działań i rodzajów projektów oraz terminów składania wniosków aplikacyjnych.


Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Kłodzku
(siedziba Urzędu Gminy) ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko
Punkt czynny jest od 7:30 do 15:30
tel. (74) 647 41 34, tel./fax (74) 647 41 39
e-mail:rpo.klodzko@dolnyslask.pl

Opis zaplanowanych konkursów o dotacje dla przedsiębiorstw
w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

powrót do poprzedniej strony