AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-08-31

Spotkanie liderów

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek 28 sierpnia aż 17 liderów – animatorów społecznych z Włók, Tuszyna, Piławy Dolnej, Owieska, Uciechowa, Mościska i Jodłownika wzięło udział w warsztatach zorganizowanych specjalnie dla nich przez Lokalną Grupę Działania „Ślężanie”. Jest to pierwsze ze spotkań przygotowanych w ramach projektu „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie". Na spotkaniu dr Andrzej Ferens z Wrocławia wyjaśnił założenia projektu, przedstawił kolejne działania i zapoznał się z oczekiwaniami lokalnych liderów. Doszło także do wymiany doświadczeń i wyznaczono sobie zadania na najbliższy czas. Ponadto mieszkańcy Tuszyna i Włók wspólnie uporządkowali w czwartek 23 sierpnia przestrzeń wokół kościoła w Tuszynie i stary cmentarz. Na koniec akcji odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Podobną akcję w sobotę 1 września przeprowadzi także mieszkańcy Mościska, porządkując teren okalający kościół i cmentarz. Celem Lokalnej Grupy Działania jest korzystanie z walorów naturalnych i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego a także produktów lokalnych. Najważniejsze jest jednak aktywizacja lokalnej społeczności i uruchomienie oddolnych działań liderów z poszczególnych miejscowości. W ramach programu, w gminach Marcinowice, Mietków Sobótka i Dzierżoniów odbędą się szkolenia prowadzone przez ekspertów, skierowane do producentów lokalnych dotyczące rozwijania umiejętności marketingowych.

Dodatkowo, aby przybliżyć animatorom i liderom ze swojego terenu ideę społecznej aktywności, gmina Dzierżoniów zorganizowała dla 31 liderów poglądowy wyjazd na teren województwa opolskiego w dniu 31 sierpnia. Celem podróży studyjnej jest zapoznanie uczestników z procesem odnowy wsi w zakresie organizacji programu, form działania społeczności lokalnych i uzyskiwanych efektów oraz gminnych i regionalnych mechanizmów wspierania aktywności społeczności lokalnych. Animatorzy z gminy Dzierżoniów mogą zapoznać się z największymi osiągnięciami w zakresie realizacji programu odnowy wsi w takich miejscowościach jak Karczów obok Dąbrowy ( tu powstało Lokalne Centrum Rekreacyjne), Skorogoszcz (gdzie przebudowano park i zaadaptowano wieżę ciśnień w ramach prywatnego projektu odnowy wsi) czy Łosiów (tutaj zagospodarowano „Górę Miłości”, poprzez urządzenie ścieżki rowerowej, odtworzenie zniszczonych gatunków roślin, oznakowanie pomników przyrody). Natomiast w Krzyżowicach uczestnicy wyjazdu zapoznają się z rolą Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic oraz z zasadami działalności Centrum Aktywności Wiejskiej.

powrót do poprzedniej strony