AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-08-30

XXV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

30 sierpnia 2012r. w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy. Tym razem radni zajęli się stanem zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Gminę w roku 2012.

Po otwarciu, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji nastąpił miły moment. Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów wręczył Paniom Dorocie Furtak i Małgorzacie Lis akty powołania na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej. Obie Dyrektorki będą zarządzać w/w placówkami przez kolejną kadencję. Natomiast Pani Renata Kajkowska, nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej, odebrała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Następnie Radni wysłuchali wystąpienia Pani Ewy Chryczyk, Kierownika Referatu Inwestycji, o stanie zaawansowania inwestycji prowadzonych w tym roku na terenie naszej gminy. Mimo mniejszych wpływów do budżetu, gmina zakończyła niektóre inwestycje, stara się kontynuować już rozpoczęte i prowadzić nowe przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących zarówno z funduszy europejskich czy krajowych, jak i własnych budżetowych, także przy współpracy i wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:
  • wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Dzierżoniów na lata 2012-2015,
  • wyrażenia zgody na zwiększenie środków na fundusz sołecki dla sołectw: Mościsko, Ostroszowice, Piława Dolna i Uciechów na rok 2013,
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
  • zmiany Uchwały Nr XXI/141/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierżoniów,
  • zmiany Uchwały Nr V/37/12 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Dzierżoniów,
  • przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.
Obrady zakończyły tradycyjne informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

XXV Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXV Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXV Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXV Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony