Strona główna

Goście z Podkarpacia w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-05-29

Goście z Podkarpacia w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 24.05.2012r. gościliśmy w gminie Dzierżoniów uczestników spotkania studyjnego z województwa podkarpackiego. Wizyta rozpoczęła się w Piławie Dolnej. Gości spotkania przywitała prezes "Stowarzyszenia Piława Dolna" Jolanta Pindera w towarzystwie Wójta Gminy Marka Chmielewskiego.

W czasie swojego, krótkiego pobytu, goście zobaczyli efekty działań lokalnych liderów i organizacji na rzecz społeczności lokalnej. Obejrzeli tereny obok stawów i pałacu, które już wkrótce, z inicjatywy mieszkańców, zostaną przekształcone w tereny rekreacyjne. Zaproszeni goście odwiedzili też Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dyrektor placówki Małgorzata Lis przybliżyła i wskazała gościom role i możliwości szkoły jako partnera w podejmowanych działaniach w odnowie wsi. Uczestnicy wizyty obejrzeli także popisy artystyczne w wykonaniu uczniów placówki. Następnie nasi goście udali się na teren boiska sportowego LKS "Orzeł" gdzie prezes klubu Edward Kasztelan opowiedział o inicjatywach i działaniach podejmowanych przez członków klubu. Kolejnym etapem wizyty było spotkanie w sali wiejskiej. Tutaj o osiągnięciach gminy Dzierżoniów w odnowie wsi, w swoich prezentacjach mówili Wójt Gminy i Prezes Stowarzyszenia Jolanta Pindera. Goście zobaczyli także koncert miejscowego Zespołu Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana".

Natomiast po obiedzie goście wraz z gospodarzami gminy udali się do Ostroszowic, gdzie czekali już na nich przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy. W tej części wizyty udział wziął także Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa dolnośląskiego. Nasi goście zostali zaproszeni przez dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Urszulę Zając do obejrzenia nowego przedszkola wybudowanego w ramach współpracy gminy Dzierżoniów z Fundacją "Promyk Słońca". Goście obejrzeli wspaniały program artystyczny w wykonaniu naszych przemiłych przedszkolaków. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w gościnnych murach Biblioteki Publicznej. Tu również przedstawiono gościom nie tylko osiągnięcia i działania biblioteki ale też wszystkich mieszkańców Ostroszowic. Na długo w pamięci gości zostanie brawurowo wykonany przez Patrycję Sowińską ekscytujący taniec rodem z baśni tysiąca i jednej nocy. Następnie, w związku z XI Tygodniem Czytania lider tego przedsięwzięcia w Ostroszowicach Maria Kirkiewicz zaprosiła zebranych do wspólnego odczytania "Lokomotywy" J. Tuwima. Goście z Podkarpackiego odbyli też spacer po miejscowości, gdzie mogli zobaczyć zrealizowane inwestycje, służące społeczności lokalnej. Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się do sali WOK-u, gdzie obejrzeli prezentację osiągnięć mieszkańców przedstawioną przez Ewę Zukowską ?Tobołę, Radną Rady Gminy i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich. Po kolacji przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich uczestników spotkania niemal do łez rozbawił miejscowy kabaret oraz taniec "Jezioro Łabędzie" w wykonaniu mieszkanek Ostroszowic. Humor, dobra zabawa i nastrój panujący podczas całej wizyty utwierdził wszystkich w przekonaniu, że warto się spotykać i wymieniać doświadczenia.

Goście z Podkarpacia w gminie DzierżoniówGoście z Podkarpacia w gminie DzierżoniówGoście z Podkarpacia w gminie DzierżoniówGoście z Podkarpacia w gminie DzierżoniówGoście z Podkarpacia w gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony