AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-26

XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 26 kwietnia 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem wiodącym obrad była działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy oraz współpraca z tymi organizacjami.

Na sesję przybyli prezesi oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy: Stowarzyszenie "Aktywuj młodzież", Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXIw.", Stowarzyszenie "Piława Dolna", Stowarzyszenie "Przyjaciół Gór Sowich", Stowarzyszenie "Razem dla wsi", Stowarzyszenie "Roztocznik - Wspólna Przyszłość", Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", "Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie", Stowarzyszenie "Przystań Mościsko" i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W pierwszej części obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku ubiegłym oraz obejrzeli prezentacje działań, osiągnięć i sukcesów poszczególnych organizacji w roku 2011.

W dalszej części sesji Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jędrzejowice,
  • zmiany Uchwał Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi: Dobrocin, Książnica, Mościsko, Owiesno, Roztocznik, Uciechów i Włóki,
  • nadania nazw ulic w miejscowości Włóki,
  • nadania nazwy odcinkowi drogi publicznej ulica Jodłownicka w miejscowości Ostroszowice,
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
  • upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych i podpisania weksli zabezpieczających umowy o dofinansowanie projektów wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty zadań pn. "Budowa Parku Wiejskiego z infrastrukturą w Książnicy - kontynuacja poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu", "Zakup sprzętu umożliwiającego społecznościom lokalnym organizację imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów" oraz "Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Dzierżoniów poprzez wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów kulturalno-rekreacyjnych"
  • zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015,
  • przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dzierżoniów",
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2012-2021,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Obrady zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania Radnych.

XXII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony