Strona główna

Ważny etap w procesie scalania gruntów w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-03

Ważny etap w procesie scalania gruntów w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 30 marca 2012r. w Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Oświatowym w Dobrocinie odbyło się zebranie uczestników scalenia. Na zebraniu została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem we wsi Dobrocin i Roztocznik (dz. nr 347 i 351). Uchwałę przyjęto wymaganą większością głosów.

W związku z powyższym od dnia 23.04.2012 roku wszyscy uczestniczy scalenia mogą składać wnioski do kwestionariusza życzeń. Na podstawie złożonych życzeń będzie opracowywany projekt scalenia gruntów zawierający proponowane granice wydzielonych gruntów oraz zasady obejmowania tych gruntów w posiadanie.

Wnioski przyjmowane będą osobiście przez geodetów z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu w Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Oświatowym w Dobrocinie ul. Kościuszki w następujących terminach:

  1. 23 - 27 kwietnia 2012r. w godz. od 10:00 do 17:00
  2. 07 - 11 maja 2012r. w godz. od 10:00 do 17:00
  3. 14 - 18 maj 2012r. w godz. od 10:00 do 17:00

Z uwagi na fakt, iż geodeci z DBGiTR są w stanie dziennie przeprowadzić tylko ok. 15 konsultacji prosimy o wcześniejsze zgłaszanie terminu złożenia wniosku u p. Grażyny Ziernik - sołtysa wsi Dobrocin. Adres: Dobrocin, ul. Kościelna 13, telefon: 74 83 00 051.

powrót do poprzedniej strony