AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-07

Kwalifikacja wojskowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 4 i 5 kwietnia 2012 roku w gminie Dzierżoniów odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1993 roku, zameldowanych na pobyt stały lub przebywających czasowo ponad 3 m-ce na terenie gminy Dzierżoniów.

Poborowy zobowiązany jest stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, w celu ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia następujące dokumenty:

 • dowód osobisty (lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość),
 • fotografię o wym. 3x4 cm,
 • dokument stwierdzający poziom wykształcenia (np. świadectwo).
W przypadku problemów zdrowotnych osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia Komisji Lekarskiej dokumenty dotyczące stanu zdrowia tj. zaświadczenia lekarskie, wypisy z leczenia szpitalnego, historię choroby, zdjęcia rtg, wyniki badań itp. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wymieniowym okresie wzywa się:
 • mężczyzn urodzonych w 1993 roku,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1991-1992, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
 • kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

UWAGA! Przed Komisją Lekarską zobowiązani są stawić się również mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, którzy dotychczas nie stawili się przed Komisją Lekarską.

powrót do poprzedniej strony