AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-02

Sukces "Szkoły Sukcesu"

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 28 i 29 lutego oraz 1 marca 2012r. odbyły się spotkania podsumowujące działania w ramach "Szkoły Sukcesu" projektu zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Pomysłodawcą oraz liderem projektu była Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała ze Świdnicy a partnerami projektu: Gmina Dzierżoniów, Gmina Jaworzyna Śląska, Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-wspólna szkoła". Projekt rozpoczął się 1.08.2010r. i trwał trzy semestry. Na terenie naszej gminy udział w realizacji projektu wzięli uczniowie z: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach I Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, rozwijających umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego, języków obcych i informatyki. Uczniowie dowiedzieli się jak wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne i innowacyjne narzędzia matematyczne i przyrodnicze w edukacji i życiu codziennym. Zrealizowano także pozalekcyjne zajęcia sportowe, warsztaty teatralne, taneczne, wokalne i plastyczne. Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Prowadzone były atrakcyjnymi metodami nauczania, a opisowe oceny zajęć zyskały aprobatę uczniów motywując ich do wytężonej pracy, dając jednocześnie poczucie satysfakcji. Uczestnicy zajęć mięli zapewniony dojazd na zajęcia oraz posiłek. Szkoły otrzymały też pomoce dydaktyczne, które umożliwiają efektywniej i w ciekawszy sposób przyswajać wiedzę a uczniowie mogą z nich korzystać również po zakończeniu projektu. Ważnym elementem projektu był program doskonalenia nauczycieli - cykl szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.

Wartość całego projektu to 1 136 885,98 zł, z czego do naszych placówek trafiła kwota 440 644,00 zł. a grupę docelową stanowiło 389 uczniów i 65 nauczycieli. Jesteśmy przekonani, że wiedza, nowe umiejętności oraz zmiana postaw uczniów na pewno wyjdą poza sale lekcyjne i teren szkoły i zaowocuje na dalszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.

Sukces Szkoły SukcesuSukces Szkoły SukcesuSukces Szkoły SukcesuSukces Szkoły Sukcesu
powrót do poprzedniej strony