AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-01-30

XIX sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 26 stycznia 2012 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowym w Dobrocinie odbyła się XIX sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem przewodnim posiedzenia była działalność sportowa na terenie gminy w roku 2011.

Na sesję przybyli prezesi oraz przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W pierwszej części obrad sprawozdanie z działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu przedstawił kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Adam Wolniak. W przedstawionej prezentacji zostały zawarte informacje o formach działalności sportowej, ofercie szkoleniowej klubów, kosztach, inwestycjach i modernizacji bazy sportowej oraz sposobach wspierania działalności sportowej na terenie gminy. Podkreślone zostały sukcesy klubów oraz poszczególnych zawodników ale także trudności i przeszkody w codziennej pracy. W swoim wystąpieniu podkreślił również szczególnie aktywność i zaangażowanie działaczy sportowych - pasjonatów prowadzących działalność społeczną już od wielu lat.

Kolejnym bardzo miłym akcentem było wręczenie stypendiów za wysokie wyniki sportowe osiągane w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W tym roku takie wyróżnienie z rąk Wójta Gminy Marka Chmielewskiego oraz Przewodniczącego Rady Grzegorza Powązki otrzymali:

  • Teresa Starzec - zawodniczka Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportowego Niepełnosprawnych "Start" Wrocław,
  • Dorota Przęzak - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów,
  • Marta Bukowska - reprezentująca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Aquarius Pływanie Synchroniczne Bielawa,
  • Michał Bobrowski - zawodnik Sportowego Klubu Teakwon-do "Tiger" Dzierżoniów
  • Mateusz Starzec - zawodnik Miejsko-Zakładowego Klubu Sportowego "Lechia" Dzierżoniów,

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia, wytrwałości oraz dalszych sukcesów. W dalszej części radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLVII/414/10,
  • zmiany uchwały Nr XIX/202/2000 w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2012,
  • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów i zasad ich wypłacania,
  • zmiany uchwały Nr IX/57/11 w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Za przygotowanie sali obrad serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej Dobrocina oraz Pani Sołtys Grażynie Ziernik

XIX sesja Rady Gminy DzierżoniówXIX sesja Rady Gminy DzierżoniówXIX sesja Rady Gminy DzierżoniówXIX sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony