AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-01-24

"Szlifowanie diamentów"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Janusz Twardak uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej wziął udział w projekcie "Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych", wykonał zadania z informatyki wymagane przez organizatorów projektu tj. Fundację Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu.

Jako jedyna osoba z powiatu dzierżoniowskiego został zakwalifikowany do udziału w sesji informatycznej. Program zajęć wykracza poza zakres podstawy programowej danego przedmiotu. Obejmuje zajęcia teoretyczne i doświadczalne w salach oraz laboratoriach wrocławskich uczelni. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych dydaktyków z najlepszych uczelni i szkół dolnośląskich.

Projekt realizowany jest w formie 6 pięciodniowych sesji w czterech kolejnych semestrach szkolnych (jedno spotkanie w bieżącym semestrze, 2 spotkania w II semestrze bieżącego roku szkolnego, 2 spotkania w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 i jedno spotkanie w II semestrze roku szkolnego 2012/2013). W projekcie uczestniczą także rodzice i nauczyciele uczniów. Zaplanowano dla nich warsztaty szkoleniowe i seminaria o tematyce związanej z identyfikowaniem uzdolnień dzieci i młodzieży. Z ramienia szkoły w projekcie uczestniczy nauczyciel informatyki pani Ewa Głowacka-Żuk, a rodzicem wspierającym Janusza jest Krzysztof Twardak.

Sukces Janusza świadczy o tym, że nauka w małej wiejskiej szkole również otwiera drogę w "wielki świat".

Szlifowanie diamentów
powrót do poprzedniej strony