Strona główna

Nabór kandydatów do robót publicznych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-01-09

Nabór kandydatów do robót publicznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie Gminy Dzierżoniów w roku 2012 organizowane będą roboty publiczne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  • długotrwale bezrobotni,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

Podania o przyjęcie do pracy wraz z uzasadnieniem należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, w terminie do 10 lutego 2012r.

Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 74/832 56 84 lub 86.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/ - / Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony