AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-12-19

Szkolenie lokalnych liderów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 15 grudnia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się kolejne szkolenie pn. "Organizowanie i zarządzanie partnerstwem lokalnym". Szkolenie prowadził animator Damian Dec, specjalista w dziedzinie tworzenia partnerstwa lokalnego

W szkoleniu udział wziął Wójt Gminy Marek Chmielewski, Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy a także dyrektorzy placówek oświatowych, Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendant Gminy OSP. Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi wzbudziło duże zainteresowanie i dostarczyło uczestnikom nowej wiedzy i energii do dalszej pracy na rzecz integracji i wsparcia społeczności lokalnej. Lokalni liderzy podzielili się doświadczeniami z dotychczasowej działalności, osiągnięciami i zamierzeniami. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków PROW 2007-2013. oś 4 LEADER, działanie "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Mamy nadzieję, że nowa wiedza zdobyta na tym szkoleniu zaowocuje jeszcze większą spójnością naszej społeczności, utwierdzi w słuszności podejmowanych działań i doda siły do pracy obecnym liderom, a innych zachęci do współdziałania. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu.

Szkolenie lokalnych liderówSzkolenie lokalnych liderów
powrót do poprzedniej strony