AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-12-13

Wyższe kwalifikacje - lepsze szanse

aktualności Gmina Dzierżoniów

13 grudnia 2011r. w dzierżoniowskim hotelu Delta In została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich pn. "Dokumenty aplikacyjne i skuteczna rozmowa kwalifikacyjna zwiększeniem szans na znalezienie pracy dla 40-tu osób w wieku 15-24 lat, zamieszkałych w gminie Dzierżoniów i Łagiewniki".

W ramach projektu odbyły się 2 szkolenia, w których uczestniczyło 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 3 osoby z gminy Łagiewniki i 37 osób z terenu naszej gminy. Szkolenia zakończyły się otrzymaniem certyfikatów. W konferencji wzięli udział uczestnicy - beneficjenci projektu oraz wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Agnieszka Stawicka pełnomocnik wójta gminy Dzierżoniów ds. organizacji pozarządowych, Urszula Olejniczak pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, Joanna Kucharska przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie i koordynatorzy projektu: Agnieszka Szarejko i Grzegorz Powązka. Zaproszeni goście przedstawili najnowsze oferty pracy, rodzaje zawieranych umów z pracodawcami a także informacje o procesie i kryteriach naboru do pracy w Policji.

Wójt gminy Dzierżoniów przedstawił propozycję możliwości skorzystania z pomocy z Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w którym gmina Dzierżoniów jest udziałowcem dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Na dzień dzisiejszy już 4 osobom uczestniczącym w projekcie udało się podjąć pracę i mamy nadzieję, że to spotkanie i wcześniejsze szkolenia przyczynią się do podjęcia pracy przez wszystkich uczestników projektu.

Wyższe kwalifikacje - lepsze szanseWyższe kwalifikacje - lepsze szanseWyższe kwalifikacje - lepsze szanse
powrót do poprzedniej strony