AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-17

Już ponad 4 tys. godzin ...

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzięki umowie zawartej 12 maja br. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, możliwe było osiągnięcie wymiernych efektów w sferze ekonomicznej a także przyczynić się do resocjalizacji poprzez pracę, osób, które popadły w konflikt z prawem.

Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2012r., i na jej podstawie zatrudniono 8 osób. W chwili podjęcia pracy przez osadzonych wskazanych przez dyrekcję Aresztu Śledczego, gmina musiała ponieść jednorazowe koszty za każdego z zatrudnionych, na które złożyły się: 30,00 zł. za badanie lekarskie, ok. 140,00 zł. za zakup odzieży ochronnej i 100,00 zł. za ubezpieczenie zbiorowe wszystkich osób świadczących pracę, oraz comiesięczne koszty związane z transportem i posiłkiem wynoszące ok. 900 zł.

Efekty rzetelnie i dobrze wykonanej pracy widać już we wszystkich miejscowościach naszej Gminy. Osadzeni kierowani są do różnorodnych prac, wykonują przede wszystkim prace polegające na koszeniu terenów zielonych, czyszczeniu poboczy i wycinaniu krzaków na poboczach dróg, likwidacji nielegalnych składowisk odpadów, pracach konserwacyjno-remontowych oraz inwestycyjnych.

W ramach wykonywanych prac pomagali przy utwardzaniu parkingu oraz wykonaniu ciągu komunikacyjnego poprzez korytowanie, utwardzenie terenu kruszywem i piaskiem oraz ułożenie płyt ażurowych i kostki betonowej wokół Sali Wiejskiej we Włókach, na powierzchni ok. 650 m2.

Za możliwość podjęcia współpracy dziękujemy ppłk mgr Zbigniewowi Wyrozumskiemu - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Układanie kostki przy Sali we Włókach.Ciąg komunikacyjny wybudowany w Jodłowniku przed blokiem nr 37.W Jędrzejowicach, wykoszono trawę i zlikwidowano utrudniające widoczność krzaki.W Mościsku wykonano podbudowę pod wiatę przystankową i zamontowano oznakowanie pionowe.
powrót do poprzedniej strony