Strona główna

Spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-10-06

Spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 3 października 2011r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli 9 stowarzyszeń działających w naszej Gminie.

Udział w nim wzięli :

 • Stowarzyszenie "Dobrocin - wieś XXIw" - prezes Marian Kowal
 • Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie" obejmujące swoim zasięgiem: Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki i Książnicę - prezes Dorota Wojciechowska
 • Stowarzyszenie "Piława Dolna" - prezes Jolanta Pindera i Magdalena Szluga
 • Stowarzyszenie "Przyjaciół Gór Sowich" - prezes Ewa Żuchowska-Toboła
 • Stowarzyszenie "Roztocznik - Wspólna Przyszłość" - Tadeusz Mikoś i Krystyna Tomaszczuk
 • Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś" - Jadwiga Krzesaj i Agnieszka Orłowska
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko" - Edyta Mulka Gonera
 • Stowarzyszenie "Aktywuj Młodzież" - prezes Damian Drozdowski
 • Stowarzyszenie "Razem Dla Wsi" - Joanna Pestkowska i Kazimiera Łękawska

Spotkanie rozpoczął i przybyłych gości powitał wójt Marek Chmielewski. Tuż po nim zabrała głos pani Jolanta Zarzeka i przedstawiła zagadnienia oraz tematy do dyskusji. Pierwszym i bardzo istotnym jego punktem było zapoznanie z ofertą szkoleń organizowanych m.in. przez Forum Aktywności Lokalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundację wspomagania Wsi oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha. Tematyka proponowanych szkoleń wynika z potrzeb dnia codziennego, jest bardzo bogata i obejmuje zagadnienia finansowe, strategiczne, związane z wolontariatem oraz motywacyjne skierowane do typów konkretnych organizacji. Uczestnictwo w nich na pewno ułatwi pracę i wyjaśni wiele sytuacji trudnych, z którymi organizacje niejednokrotnie się borykają.

Kolejnym punktem były prezentacje projektów zrealizowanych w ostatnim czasie z inicjatywy i przez członków działających w poszczególnych stowarzyszeniach. Najbardziej godny uwagi jest fakt, że wszystkie stowarzyszenia są na etapie budowania własnych stron internetowych, na których już niedługo będą prezentować swój różnorodny i przebogaty wachlarz działań na rzecz społeczności lokalnej.

Informujemy również, że 28 października w sali wiejskiej w Roztoczniku odbędzie się spotkanie zaprzyjaźnionych z naszymi liderami specjalistów i trenerów z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha, na którym wszyscy zainteresowani i zaproszeni goście dowiedzą się o zasadach tworzenia, warunkach funkcjonowania i korzyściach płynących z przystąpienia do partnerstwa lokalnego.

Spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy DzierżoniówSpotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony