Strona główna

"Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-07-29

"Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów"

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 28.07.2011r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się spotkanie inaugurujące realizację w 2011 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez upowszechnianie narzędzi aktywnej integracji. Od roku 2009 z warsztatów wsparcia skorzystało już 17 osób. W tym roku sześć osób odbędzie szkolenia z zakresu skutecznej autoprezentacji, technik aktywnego poszukiwania pracy, podstaw obsługi komputera oraz szkoleń zawodowych. W czasie szkoleń uczestnikom zapewniane są przerwy kawowe oraz obiad, dostają również komplet materiałów szkoleniowych.

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony