AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-07-28

Woda w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pomiędzy pięcioma Gminami powiatu dzierżoniowskiego tj. Gminą Wiejską Dzierżoniów, Gmina Miejską Dzierżoniów, Gminami Bielawa, Niemcza i Pieszyce została zawarta umowa o wspólnej realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

Umowa na realizację projektu przy współudziale środków z Funduszu Spójności z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Beneficjentem tj. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie została podpisana w dniu 21 czerwca 2011r.

Obecnie na terenie Gminy Dzierżoniów w trakcie realizacji jest zadanie pn. "Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Piława Dolna".

W dniu 19.07.2011r. zostały odebrane dwa odcinki wodociągu o długości ok. 2300mb i mieszkańcy Piławy Dolnej, których posesje zlokalizowane są przy ul. Głównej do nr 66 korzystają już z wody dostarczanej z nowego wodociągu. Głównym efektem realizacji tej inwestycji jest poprawa jakości wody, odpowiednie ciśnienie wody w naszych urządzeniach domowych oraz bezawaryjne funkcjonowanie przesyłu. Ponadto, sieć jest uzbrojona w odpowiednią ilość nowych, sprawnych hydrantów. Planowany termin wykonania całości zadania upływa w październiku 2011r. , ale mamy nadzieję, że Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby już we wrześniu wszyscy mieszkańcy Piławy Dolnej mogli ze spokojem odkręcać swoje krany, włączać pralki i zmywarki, bez strachu, że nie będzie wody, albo że będzie brudna.

Ponadto Gmina Dzierżoniów w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" współfinansować będzie następujące zadania:

  • budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki,
  • przebudowa SUW w Kamionkach
  • budowa zbiornika na wodę w Pieszycach o poj. 2000 m3.

Woda w Piławie DolnejWoda w Piławie DolnejWoda w Piławie Dolnej
powrót do poprzedniej strony