AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-06-30

Odwiedziny w Gminie Dolni Czermna

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 25-26 czerwca br. delegacja Gminy Dzierżoniów w skład, której weszli : wójt Marek Chmielewski, z-ca wójta Jolanta Zarzeka, przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka, prezes Zrzeszenia LZS Marian Nowak oraz Gminny Komendant OSP Krzysztof Kot przebywali w Czechach w partnerskiej miejscowości Dolni Czermna.

Pobyt był odpowiedzią na zaproszenie strony czeskiej wystosowane podczas turnieju sportowego podczas którego gościliśmy przedstawicieli gminy Dolni Czermna ze starostą Peterem Helekalem na czele.

Program wizyty był bogaty i atrakcyjny. Włodarze gminy Dolni Czermna, starosta Petr Helekal i v-ce starosta Vlatislav Vyhnalek, przedstawiciele Rady Gminy i organizacji sportowych przyjęli nas bardzo gościnnie i serdecznie. Niezapomnianych wrażeń naszym delegatom dostarczył spacer po miejscowości i niespodzianka, którą był udział w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym odbywającym się w Dolni Czermna pod nazwą "Cermenskie Slavnosti". To artystyczne widowisko jest barwnym muzycznym przeglądem kultur i tradycji zespołów folklorystycznychz całego świata. W tegorocznej edycji na scenie prezentował się m.in. zespół z Indii.

Przeprowadzone podczas wizyty oficjalne rozmowy dotyczyły m.in. rozszerzenia dotychczasowej współpracy, zacieśniania jej w różnych obszarach i wspólnie realizowanych projektach. Dyskutowano również o możliwościach zaangażowania strony polskiej i czeskiej do zadań i przedsięwzięć planowanych w ramach EWT. Pierwszym krokiem było złożenie wspólnego wniosku o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na realizację mikroprojektu pn. "Międzynarodowe Obchody Święta Plonów w Gminie Dzierżoniów".

Odwiedziny w Gminie Dolni CzermnaOdwiedziny w Gminie Dolni CzermnaOdwiedziny w Gminie Dolni CzermnaOdwiedziny w Gminie Dolni CzermnaOdwiedziny w Gminie Dolni CzermnaOdwiedziny w Gminie Dolni Czermna
powrót do poprzedniej strony