Strona główna

Karolina Niemczyk z Ostroszowic laureatką ...

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-06-13

Karolina Niemczyk z Ostroszowic laureatką ...

aktualności Gmina Dzierżoniów

W marcu bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostroszowicach wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą".

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich Konkurs promuje wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń i klęsk żywiołowych oraz popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania i właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.

Spośród 87 zgłoszonych do konkursu prac na szczeblu powiatu dzierżoniowskiego, prace wykonane przez uczniów SP w Ostroszowicach: Daniela Kaletę i Karolinę Niemczyk zostały zauważone i przesłane do etapu wojewódzkiego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu wojewódzkim laureatką głównej nagrody w grupie wiekowej 9-12 lat została Karolina Niemczyk.

Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków odbyło się w dniu 10.06.2011 r. w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Nagrodzone prace zostały przekazane do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gdzie wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Karolince gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w eliminacjach ogólnopolskich.

Karolina Niemczyk z Ostroszowic  laureatką Karolina Niemczyk z Ostroszowic  laureatką
powrót do poprzedniej strony