AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-23

Jodłownik ma nowego Sołtysa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 22 marca br. został wybrany Sołtys i Rada Sołecka wsi Jodłownik. Celem zebrania było również: wysłuchanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 oraz powołanie komisji skrutacyjnej.

Na stanowisko Sołtysa wsi Jodłownik kandydowała tylko jedna osoba pani Bożena Kujawa. W głosowaniu udział wzięło 58 mieszkańców. W głosowaniu tajnym pani Kujawa otrzymała 54 głosy za, 4 głosy przeciw. W związku z tym, że kandydatka zdobyła wymaganą liczbę głosów tj. 50 % + 1 osób głosujących, nowym Sołtysem wsi Jodłownik została pani Bożena Kujawa.

Obecny na wyborach sołeckich wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podziękował za lata dobrej współpracy ustępującemu sołtysowi, p. Ryszardowi Schneiderowi oraz złożył gratulacje nowo wybranej pani sołtys.

Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Jodłownik, która będzie wynosić 10 członków. Na kandydatów na członka Rady Sołeckiej zgłoszono 16-tu kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 57 mieszkańców obecnych na Zebraniu. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Jadwiga Datoń - 45
 2. Roman Budny - 47
 3. Dawid Tomaszewski - 20
 4. Marta Kozar - 31
 5. Ewelina Świtalska - 29
 6. Piotr Pieszczoch - 45
 7. Natalia Naskręt - 44
 8. Ryszard Schneider - 41
 9. Bogumiła Zawiślan - 35
 10. Cecylia Brzęk - 28
 11. Krzysztof Mika - 35
 12. Izabela Kulig - 16
 13. Marcin Kujawa - 30
 14. Stanislaw Gołębiowski - 21
 15. Ewa Schneider - 33
 16. Gołębiowski Piotr - 24

W skład Rady Sołeckiej wsi Jodłownik weszły następujące osoby: Jadwiga Datoń, Roman Budny, Marta Kozar , Piotr Pieszczoch, Natalia Naskręt, Ryszard Schneider, Bogumiła Zawiślan, Krzysztof Mika, Marcin Kujawa oraz Ewa Schneider.

Jodłownik ma nowego SołtysaJodłownik ma nowego SołtysaJodłownik ma nowego Sołtysa
powrót do poprzedniej strony