AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-15

Wybory sołeckie w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 11 marca odbyło się zebranie wiejskie w Kiełczynie. Przewodniczącą Zebrania została Marzena Urban. Po przedstawieniu porządku spotkania sprawozdanie z działalności przedstawił dotychczasowy sołtys Jan Wypych. Wspominał on o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach w ramach funduszu sołeckiego. Następnie przystąpiono do wyborów.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Barbara Zawiślak, Jolanta Juraszek, Bogusława Andruszkiewicz. Jedynym zgłoszonym kandydatek na funkcję sołtysa wsi był Grzegorz Urban. W wyniku głosowania 24 osób uprawnionych do głosowania, otrzymując 23 głosy "za", sołtysem wsi Kiełczyn został Grzegorz Urban.

Zebranie wiejskiej w formie uchwały podjęło decyzję o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej, która będzie wynosić 5 osób. Na członków Rady Sołeckiej zgłoszono następujące kandydatury: Monika Adamska, Ewa Salata, Krystyna Dolińska, Bogusława Andruszkiewicz, Boleslaw Kinast, Piotr Józefiak, Zygmunt Tomczyk. W wyniku tajnego głosowania do Rady Sołeckiej wsi Kiełczyn weszli: Monika Adamska (21 głosów), Krystyna Dolińska (15), Bogusława Andruszkiewicz (21), Bolesław Kinast (19) i Piotr Józefiak (22).

Podczas dyskusji podjęto kilka tematów m.in. budowy chodnika przy drodze powiatowej, ogrodzenia na placu zabaw, ubytków w chodniku przy studzience kanalizacyjnej - obok budynku nr 36, zjazdu do posesji nr 34, zmiany statutu sołectwa oraz powołania Spółki Wodnej na terenie gminy Dzierżoniów.

Wybory sołeckie w KiełczynieWybory sołeckie w Kiełczynie
powrót do poprzedniej strony