AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-03

Książnica ma sołtysa

aktualności Gmina Dzierżoniów

3 marca 2011r. w sołectwie Książnica odbyło się zebranie wiejskie. Celem zebrania było m.in.: wysłuchanie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i Rady Sołeckiej. Przewodniczącą zebrania została pani Justyna Kwiatek.

Zebranie odbyło się w II terminie tj. o godzinie 18:00 ze względu na brak wymaganej liczby osób. Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, w składzie: pani Elżbieta Tokarska, pan Kazimierz Szustka i pani Wioleta Malesza. Następnie uczestnicy zebrania zgłosili kandydatów na sołtysa: Maria Gutkowska, Bogdan Hejdak, którzy uzyskali odpowiednio 25 i 13 głosów. W głosowaniu udział wzięło 38 mieszkańców obecnych na zebraniu.

Sołtysem wsi Książnica została wybrana pani Maria Gutkowska.

Następnie podjęta została uchwała określająca liczbę osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej, która będzie liczyć 7 członków. Zgłoszono 9 kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Justyna Kwiatek - 25
 2. Krzysztof Sołogub - 29
 3. Andrzej Szymański - 22
 4. Hubert Szymański - 20
 5. Krzysztof Wypych - 28
 6. Adam Duź - 20
 7. Wioleta Malesza - 5
 8. Alicja Konieczna - 17
 9. Grzegorz Sobaszek - 30

Tym samym w skład Rady Sołeckiej wsi Książnica weszli: Justyna Kwiatek, Krzysztof Sołogub, Andrzej Szymański, Hubert Szymański, Krzysztof Wypych, Adam Duź oraz Grzegorz Sobaszek.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja i wolne wnioski. Mieszkańcy poruszyli istotne dla nich problemy, m.in.:

 • budowy Sali Wiejskiej,
 • podniesienie terenu na drodze gminnej,
 • zanieczyszczenia drogi na odcinku od piaskowni w stronę Świdnicy,
 • stan dróg,
 • zaorywanie rowów,
 • usunięcie wierzby na działce gminnej.

Na pytania mieszkańców odpowiadali Wójt Gminy Marek Chmielewski, Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka oraz Sekretarz Gminy Ryszard Brzeski.

Książnica ma sołtysaKsiążnica ma sołtysaKsiążnica ma sołtysa
powrót do poprzedniej strony