AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-05

Projekty programu LEADER

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jednym ze źródeł pozyskiwania środków na rozwój obszarów wiejskich jest program LEADER, stanowiący część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pierwsze konkursy z tego programu zostały już rozstrzygnięte, w związku z czym w roku 2010 udało się zrealizować lub rozpocząć realizację niżej wymienionych projektów:

 1. "Dożynki najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów"
  • Mały projekt
  • Wartość projektu - 19 624 zł
  • Wartość dofinansowania - 11 704 zł
  • Projekt zrealizowany 29.08.2010r.
 2. "Podnoszenie atrakcyjności Gminy Dzierżoniów poprzez organizację widowiska historycznego na zamku w Owieśnie z okazji 750-lecia Owiesna"
  • Mały projekt
  • Wartość projektu- 22 400 zł
  • Wnioskowana kwota pomocy - 15 680zł
  • Projekt zrealizowany 19.06.2010r.
 3. "Przebudowa Domku Myśliwskiego w Jodłowniku"
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Wartość projektu - 333 645 zł
  • Wartość dofinansowania - 127 423 zł
  • Projekt zrealizowany - listopad 2010r.
 4. "Wyposażenie i remont sal wiejskich na terenie Gminy Dzierżoniów"
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Wartość projektu - 151 655 zł
  • Wartość dofinansowania - 99 445 zł
  • Zrealizowano I etap projektu ( remont podłogi w sali wiejskiej w Roztoczniku, wyposażenie sali wiejskiej w Owieśnie

Ponadto "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn i Włóki" złożyło wniosek na dofinansowanie sztandarowej imprezy organizacji - Święta Niezapominajki w roku 2011. Wniosek przeszedł wszystkie szczeble oceny i w najbliższych dniach w Urzędzie Marszałkowskim zostanie podpisana umowa o przyznanie pomocy w wysokości 5 250 zł. Serdecznie gratulujemy Stowarzyszeniu.

Ze środków "liderowskich" mogą korzystać również osoby fizyczne. Taką szansę wykorzystała osoba, prowadząca działalność na terenie Ostroszowic. Projekt pn. "Wyspa Koni" został złożony do działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", zdobył wysoką ocenę Rady LGD Ślężanie i w chwili obecnej jest weryfikowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejne konkursy na działania z Osi 4 LEADER zostaną ogłoszone w I kwartale 2011r. Mamy nadzieję na realizację kolejnych ciekawych inicjatyw.

Projekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADERProjekty programu LEADER
powrót do poprzedniej strony