AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-30

Budżet Gminy Dzierżoniów uchwalony

aktualności Gmina Dzierżoniów

29 grudnia 2010r. podczas obrad IV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów Radni zebrani w Sali Narad Urzędu Gminy podjęli dwie bardzo ważne uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka zapoznał Radnych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektu uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2022 i budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2011.

Wyżej wymienione projekty otrzymały także pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy. Po krótkiej dyskusji Rada większością głosów przyjęła budżet na rok 2011 i prognozę finansową Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2022. Uchwalony budżet choć trudny daje jednak szansę na dalszy rozwój gminy i poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Budżet Gminy Dzierżoniów uchwalonyBudżet Gminy Dzierżoniów uchwalonyBudżet Gminy Dzierżoniów uchwalony
powrót do poprzedniej strony