AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-27

Laptop dla sołtysa, czyli e-usługi w sołectwach

aktualności Gmina Dzierżoniów

W połowie 2009 roku Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gmina Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów".

W bieżącym roku pozytywnie oceniony wniosek Gminy uzyskał dofinansowanie i umożliwiło to realizację zadań zaplanowanych podczas aplikowania o środki. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy do urzędu, stworzono elektroniczny obieg dokumentów oraz powstało biuro podawcze, w którym mieszkańcy mogą składać pisma, wnioski oraz pobrać ich wzory.

Jednym z zadań sfinansowanych ze środków RPO była budowa tzw. terminali podawczych w każdym sołectwie gminy. Zadanie przewidywało zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz e-podpisu, które następnie zostały przekazane sołtysom lub członkom rad sołeckich. Ci uprzednio przeszkoleni z podstaw obsługi urządzeń, a w szczególności podpisu elektronicznego, mogą obecnie poprzez system ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) wysyłać pisma do urzędu gminy zabezpieczone elektronicznym podpisem. Tak przesłane dokumenty wchodzą w tok postępowania administracyjnego, a ich oryginały mogą być dostarczone do urzędu w późniejszym terminie. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z e-usług również osobom nie posiadającym umiejętności obsługi komputera. Dodatkowo sołtysi mają dostęp do elektronicznych wzorów dokumentów, które mogą za pomocą sieci pobrać na swój komputer, wypełnić i tak przygotowane złożyć w urzędzie lub zeskanowane przesłać Internetem. Jest to duże ułatwienie i skrócenie czasu załatwiania spraw.

System sfinansowanym ze środków Regionalnego Programu ma jeszcze pewne ograniczenia. Do pełnej jego funkcjonalności brakuje elementu, jakim jest szeroki i pełny dostęp do Internetu wszystkich mieszkańców sołectw. W umożliwieniu dostępu ma pomóc kolejny projekt pn. "Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej e-Vita - Inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Bardo." Projekt mający na celu budowę sieci szerokopasmowej przeszedł już dwa etapy oceny i obecnie przygotowywany jest przez lidera porozumienia gmin - Gminę Dzierżoniów, wniosek właściwy, który zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego na początku przyszłego roku. Pozytywna ocena projektu umożliwi jeszcze lepszą komunikację mieszkańców z urzędem i zapewni szybsze oraz sprawniejsze załatwiania spraw.

Poniżej lista sołeckich biur podawczych:

 1. Dobrocin - Maria Sowińska - skarbnik rady sołeckiej
 2. Jodłownik - Ryszard Schneider - sołtys
 3. Jędrzejowice - Wiesław Kaszany - sołtys
 4. Kiełczyn - Jan Wypych - sołtys
 5. Książnica - Maria Gutkowska - sołtys
 6. Mościsko - Michał Burban - sołtys
 7. Myśliszów - Kazimiera Łękawska - sołtys
 8. Nowizna - Wiesław Aksamit - sołtys
 9. Owiesna - Joanna Pustkowska - sołtys
 10. Ostroszowice - Małgorzata Glapa-Felsztyńska - sołtys
 11. Piława Dolna - Zbigniew Basisty - przew. rady sołeckiej
 12. Roztocznik - Stanisław Dziagacz - sołtys
 13. Tuszyn - Mieczysław Droszczak - sołtys
 14. Uciechów - Agata Kostek-Płaczek - przew. rady sołeckiej
 15. Włóki - Iwona Adamek - przew. rady sołeckiej


Tomasz Tyburczy
e-mail: fundusze@ug.dzierzoniow.pl

powrót do poprzedniej strony