Strona główna

Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-16

Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 11-12 grudnia br. na Zamku Kliczków II doroczny Kongres Odnowy Wsi, zgromadził ok. 200 liderów i gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej Wsi z całego województwa dolnośląskiego a także województw śląskiego i opolskiego.

Gminę Dzierżoniów na Kongresie reprezentowali: wójt Marek Chmielewski, jego zastępca p. .Jolanta Zarzeka, moderatorki Programu Odnowy Wsi pp. Jolanta Pindera i Edyta Mulka-Gonera, oraz liderzy Grup Odnowy Wsi z terenu Gminy Dzierżoniów.

Wiodącym tematem Kongresu była identyfikacja i praktyczne wykorzystanie zasobów wsi w planowanym rozwoju miejscowości.

Kongres otworzyli i przybyłych gości witali pp.Włodzimierz Chlebosz - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Stanisław Longawa, wójt Gminy Kłodzko.

Obrady Kongresu były okazją do merytorycznego podsumowania dwóch lat funkcjonowania Programu Odnowy Wsi, przygotowanego przez dr Bogusława Wijatyka - Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD, przedstawienia planów i zamierzeń na rok następny. Występujący prelegenci przybliżali realia regionalnych Programów Odnowy Wsi w swoich województwach. Uczestnicy Kongresu z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwali się wystąpieniom p. Ryszarda Wilczyńskiego - inicjatora i wielkiego entuzjasty Programu Odnowy Wsi w Polsce a także dr Wacława Idziaka- pomysłodawcy Wiosek Tematycznych.

Obydwa wystąpienia ilustrowane prezentacjami udowodniły sens praktycznego wykorzystania zasobów ludzkich w rozwoju wsi. Zasoby naturalne a tożsamość miejsca, przybliżyła zebranym dr inż. Anna Podolska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podsumowaniem pierwszego dnia Kongresu było przedstawienie drogi do wyróżnienia Gminy Dzierżoniów w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2010 organizowanego przez ARGE, zaprezentowane przez wójta Marka Chmielewskiego i jego zastępcę, Panią Jolantę Zarzekę. Najlepsze przykłady Odnowy Wsi z województw śląskiego i opolskiego przedstawili także: p.Danuta Rudnicka - Pilszcz, gmina Kietrz, p. Tadeusz Paszek - lider Odnowy Wsi Suszec, p. Urszula Panterałka - Jaszkowa Górna, gmina Kłodzko ,p. Agnieszka Jędryczka - Ślubów, Gmina Góra, p. Elżbieta Jedlecka-Mierczyca, Gmina Wądroże Wielkie

Program drugiego dnia Kongresu stworzył uczestnikom okazję do wnikliwego zapoznania się z "Idealnym projektem odnowy wsi" przedstawionym przez dr Irenę Niedźwiecką - Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnicy zapoznali się również z zagadnieniami dotyczącymi działania p.n "Ochrona krajobrazu i zadrzewień obszarów wiejskich jako metody aktywizowania społeczności lokalnych". Metody te, przedstawił w swoim wystąpieniu p.t "Historie Drzewami Pisane" p. Jakub Józefczuk- koordynator projektu, na co dzień związany Fundacją Ekologiczna "Zielona Akcja". Wspólnie z nim aktywnie uczestniczyli w Kongresie i dzielili się cennymi doświadczeniami pracy moderatora pp. Irena Krukowska-Szopa i Krzysztof Szustka, któremu z tego miejsca dziękujemy za udostępnienie zdjęć z obrad Kongresu.

Zagadnienia dotyczące tradycji kulturowych na współczesnej dolnośląskiej wsi, przygotował i przedstawił zebranym p. Henryk Domin.

II Kongres Odnowy Wsi był dla wszystkich jego uczestników niepowtarzalną okazją do spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami wsi, stworzył naturalną sposobność poznania narzędzi i metod działania służących wszechstronnemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi
powrót do poprzedniej strony