AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-10-27

Umowa podpisana

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 21.10 2010r. w siedzibie WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie została podpisana pierwsza umowa na realizację robót budowlanych dotyczących budowy wodociągu Dzierżoniów-Piława Górna w ramach projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego"

Realizację rozpoczęto w 2007. Koordynatorem i beneficjentem projektu jest spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie a uczestnikami są gminy Powiatu Dzierżoniowskiego: Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa i Niemcza. W roku ubiegłym został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Fundusz Spójności.

Gmina Dzierżoniów współfinansuje następujące zadania realizowane w ramach w/w projektu :

  1. Budowa wodociągu Dzierżoniów- Piława Górna
  2. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów-Włóki
  3. Przebudowa SUW w Kamionkach
  4. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "INSBUD", Mirosław Sokalski z Bonina.

powrót do poprzedniej strony