AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-07-30

Uwaga -Przedłużony termin składania wniosków!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że zostaje przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach "Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów - II Etap" do dnia 6 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Szczegółowe informacje oraz wnioski na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach ww. Programu można otrzymać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok nr 205) lub pod nr tel. 74/832-56-86, 74/832-56-83. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów tj.: www.ug.dzierzoniow.pl

powrót do poprzedniej strony