Strona główna

Ruszy przebudowa Domku Myśliwskiego
w Jodłowniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-06-21

Ruszy przebudowa Domku Myśliwskiego
w Jodłowniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" ogłosiły w ubiegłym roku nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabory wniosków przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2009 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotacje finansowe na operacje wybrane przez Lokalne Grupy Działania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Dotacja, przyznana Gminie Dzierżoniów to 127.423 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na przebudowę Domku Myśliwskiego w Jodłowniku. Efektem finalnym przebudowy jest przystosowanie budynku do funkcji świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz funkcji schroniska turystyki aktywnej z możliwością noclegu i przygotowania we własnym zakresie ciepłych napojów oraz posiłków przez turystów przybywających do schroniska.

powrót do poprzedniej strony